Zalety systemu Business Intelligence dla MŚP

Zalety systemu Business Intelligence dla MŚP

Czym właściwie jest system Business Intelligence

W prowadzeniu przedsiębiorstwa jednym z ważniejszych czynników mających olbrzymi wpływ na rozwój firmy są informacje o sprzedaży, nowych ofertach czy decyzjach naszych Klientów. Dlatego tak ważne jest uporządkowanie tych danych by dawały jasny obraz i możliwość przeprowadzania analiz. Między innymi w tym celu został stworzony system Business Intelligence. Jest to system ułatwiający tworzenie raportów i analiz na podstawie danych z różnych systemów w firmie. Za jego pomocą właściciele lub pracownicy zarządzający mogą na bieżąco monitorować kondycję firmy. System ułatwia też podejmowanie konkretnych, strategicznych decyzji mających wpływ na efektywność działań.

System Business Intelligence – wdrożenie

System business intelligence jest parametryzowany indywidualnie pod potrzeby danej firmy i rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Czas wdrożenia trwa minimum 1 miesiąc. System Business Intelligence MAKS BI z Bydgoszczy poprzez tabele, wykresy oraz raporty odpowiednio szereguje, segreguje i klasyfikuje wprowadzone dane oraz porównuje je z przyjętymi wcześniej założeniami.

Business Intelligence – zalety

Bez wątpienia system BI dostarcza przedsiębiorcy przede wszystkim informacji dotyczących: 

 • możliwość określenia kosztów,  
 • wysokości sprzedaży,  
 • skuteczności rozpowszechniania i rozprowadzania towarów. 

Ważnym aspektem jest fakt, że każdy raport można wygenerować w dowolny sposób, w postaci tabeli bądź w postaci wykresów w różnych formatach.

System Business Intelligence – dla jakiej branży? 

System BI MAKS Business Intelligence doskonale sprawdza się niezależnie od branży, dla której został stworzony.

Reasumując korzystają z niego firmy zajmujące się handlem w celu: 

 • analizowania wyników sprzedaży, 
 • realizowania planów sprzedażowych. 

Natomiast firmy usługowe wykorzystują system do: 

 • analizowania zleceń,  
 • kalkulowania kosztów związanych ze zleceniami.

W branży budowlanej służy do: 

 • monitorowania postępu prac,  
 • kontrolowania zakładanego budżetu,  
 • analizowania kosztów. 

W zakładach produkcyjnych dzięki systemowi kontroluje się z kolei głównie: 

 • koszty produkcji,  
 • jakość i wydajność.