Archives

Home / Testimonial

Wdrożenie MAKS BI usprawniło proces analizy wykonania planu poszczególnych budżetów projektów poprzez porównanie kalkulacji projektu i ich kolejnych aktualizacji, do pierwotnych założeń przyjętych w kalkulacji ofertowej oraz ich wpływu na planowane i wykonane wyniki danego okresu – w szczególności danego roku obrotowego m.in. dzięki automatycznemu tworzeniu raportów.

Kontynuuj czytanie

Szybkie pobieranie danych, integracja z arkuszem excel a także definiowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami odbiorców raporty automatycznie generowane i wysyłane na e-maile to jedne z najistotniejszych zalet systemu MAKS BI.

Kontynuuj czytanie

Największą zaletą MAKS BI jest dokonywanie skomplikowanych analiz niezależnie od źródeł pochodzenia danych – dane finansowe, sprzedaż, rozliczenie czasu pracy – w bardzo szybki i elastyczny sposób!

Kontynuuj czytanie