Największą zaletą MAKS BI jest dokonywanie skomplikowanych analiz niezależnie od źródeł pochodzenia danych – dane finansowe, sprzedaż, rozliczenie czasu pracy – w bardzo szybki i elastyczny sposób!

This entry was posted in . Bookmark the permalink.