Hurtownia danych – czym jest i w jaki sposób działa?

Home / MAKS BI do analiz i raportów / Hurtownia danych – czym jest i w jaki sposób działa?
Hurtownia danych – czym jest i w jaki sposób działa?

Hurtowania danych jest doskonałym sposobem na porządkowanie danych z różnych systemów. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego sposobu można uczynić je czytelnymi, zrozumiałymi i łatwo dostępnymi dla odpowiednich osób. W tym artykule odpowiem na pytanie czym jest hurtownia danych i w jaki sposób działa.

Hurtownia danych – co to takiego?

Hurtownia danych stanowi system umożliwiający agregacje i porządkowane danych z wielu źródeł w konkretnym obrębie. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala zaprezentować je w nieco przyjaźniejszej przeciętnemu użytkownikowi formie. Dzięki temu znacznie łatwiej jest dokonać analizy poszczególnych danych oraz przygotować na ich podstawie raport. Głównym zadaniem hurtowni danych jest możliwość szybkiego podejmowania kroków celem osiągnięcia optymalizacji przedsiębiorstwa oraz osiąganych przez nie wyników.

Działanie hurtowni danych

Hurtowania danych funkcjonuje w taki sposób, by kolekcjonować i upraszczać skomplikowane dane, między innymi zapytania, wskaźniki i pochodzące z wielu źródeł numery. Ma się tu na myśli chociażby systemy bankowe, bazy danych użytkowników, CRM czy ERP. Hurtowania danych dokonuje konwersji tychże danych w formę czytelnych raportów czy łatwego w obsłudze dashboardu. Ten proces jest w pełni zautomatyzowany, dzięki czemu staje się niezwykle szybki i wydajny. W porównaniu do ręcznego zbierania i analizowania znacznej ilości informacji, wiążącej się niekiedy z ryzykiem popełnienia błędu i koniecznością powtórzenia całości procesu, zastosowanie hurtowni danych jest znacznie lepszym rozwiązaniem pod względem optymalizacji czasu pracy.

Gdzie można wykorzystać hurtownię danych?

Hurtownia danych może zostać wykorzystana w wielu sektorach biznesowych. Poniżej przedstawię najczęstszych beneficjentów tej metody oraz działania, które umożliwia im zastosowanie hurtowni danych:

  • Firmy transportowe – dokonywanie analiz opłacalności określonych tras, oddelegowywanie załogi oraz zarządzenie relacjami z klientem,
  • Handel elektroniczny – analiza trendów i tendencji klientów, tworzenie spersonalizowanej oferty do określonej grupy odbiorców,
  • Telekomunikacja – analiza potrzeb rynkowych, wyników kampanii, wsparcie efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi,
  • Sklepy internetowe – analiza tendencji konsumenckich, śledzenie przesyłek, wyznaczanie granic cenowych,
  • Prywatne kliniki zdrowotne – dokonywanie ewaluacji, tworzenie raportów przebiegu leczenia, ułatwianie udostępniania usług opieki lekarskiej.

Należy mieć na względzie, iż to jedynie przykłady sektorów, w których hurtownie danych pojawiają się najczęściej. To rozwiązanie można jednak zaimplementować dosłownie do każdej gałęzi biznesu. W zależności od specyfikacji firmy, hurtownie danych pozwolą osiągnąć określone rezultaty.

Zalety wdrażania hurtowni danych do firmy

Hurtownia danych stanowi doskonały sposób na widoczne usprawnienie procesów związanych z kolekcjonowaniem oraz analizą danych. Dzięki temu, iż umożliwia szybkie i łatwe przygotowanie raportów na podstawie ogromnej ilości danych, w znacznym stopniu zwiększa wydajność oraz zmniejsza czas potrzebny na dokonanie tego procesu w sposób tradycyjny. Hurtownia danych może więc stanowić niezwykle przydatne narzędzie, pozwalające na sprawną analizę danych, a co za tym idzie – podejmowanie dokładniejszych decyzji biznesowych. Ten aspekt stanowi jeden z kluczowych elementów dobrze prosperującego, współczesnego przedsiębiorstwa. Hurtowania danych w końcowym rezultacie przekłada się bowiem na zwiększone zyski firmy. Z tego względu warto zastanowić się nad wdrożeniem tej technologii w swoim przedsiębiorstwie.